+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

Excel პროექტების შემუშავებაშემიძელია ნებისმიერი სირთულის ექსელის პროექტის შექმნა, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ფინანსურ, მარკეტინგულ და ა.შ. ანალიზებს. ღირებულება იქნება პროექტის სირთულიდან გამომდინარე.

25 ივლისი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!