+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ქ.თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

კომპიუტერების და ქსელის ადმინისტრირებაკომპიუტერების და ქსელის ადმინისტრირება, დისტანციური მომსახურება გარანტირებული ხარისხი, სააბონენტო მომსახურება, უსადენო ქსელის გამართვა, კონსულტაცია და კომპიუტერთან მუშაობის სწავლება

6 ივნისი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!