+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ერესზე საბუთის გადაგზავნა.შემიძლია ერესიდან გადავგზავნო საბუთი გაყიდული პროდუქციის შესახებ, უნდა ვიცოდე - სახელი, გვარი(როგორც გამყიდველის, ასევე მყიდველის-მძღოლი), პირადი ნომერი(როგორც გამყიდველის, ასევე მყიდველის), ტრასპორტირებით მოხდა თუ ისე, თუ ტრანსპორტირებით მანქანის ნომერი, კომპანიის საიდენთიფიკაციო ნომერი და მისამართი, ასევე რა პროდუქციაა გაყიდული  რაოდენობაში და 1 ცალის/ლიტტის ფასი და ამ პროდუქციის

27 ივლისი, 2019

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!