+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნა ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით


ტექსტები

2 დღე

12 ლარი


თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით. მაქვს სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობის გამოცდილება. დროს რაც შეეხება, გააჩნია სამუშაოს მოცულობას. თანხის მიღება - უნაღდო ანგარიშსწორება.

26 ივლისი, 2019

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!