+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნა ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით


ტექსტები

2 დღე

12 ლარი


თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით. მაქვს სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობის გამოცდილება. დროს რაც შეეხება, გააჩნია სამუშაოს მოცულობას. თანხის მიღება - უნაღდო ანგარიშსწორება.

26 ივლისი, 2019

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

ლევანი გაბისიანი7 თებერვალი, 18:26

იმისათვის, რომ ადექვატურად ჩავწვდეთ ასეთი ჯგუფის ბუნების არსს, ვისარგებლებთ ახლო ანალოგიით, რომელიც არსებობს ერსა და ადამიანს შორის. აღნიშნული ხშირად აღიარებულია, მეტნაკლებად ცხად ფორმებში, და ეს არის სწორედ ის, რაც გვესმის და რაზეც ვკითხულობთ ხალხის „სულის“, მისი „ფსიქოლოგიის“, მისი „მენტალობის“, მისი „ნაკლოვანებებისა და ნიშან-თვისებების“, მისი განვითარებისა და განათლების შესახებ. ასეთი ტიპის გამოხატულება შეესაბამება განსაზღვრულ ფსიქოსულიერ რეალობას - კონცეფციას, რომელსაც იზიარებდა ფილოსოფოსი ვ. ლუტოსლავსკი ისეთ შორეულ წარსულში, როგორც 1911 წელს, თავის ნაშრომში „ერები როგორც მეტაფიზიკური პირები“. იგი აღნიშნული ნაშრომით წარდგა იმავე წელს ბოლონიაში გამართულ „ფილოსოფიის საერთაშორისო კონგრესზე“ . ერის, როგორც ცოცხალი პირის სუბიექტის კვლევა არის ძალიან გამორჩეული და მის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია უამრავი დასკვნის გაკეთება და სამოქმედო წესების შემოღება. ამ კვლევის შედეგად გამოაშკარავებული პირველი ფაქტი - ფაქტი, რომელმაც არ უნდა განგვაცვიფროს, იგი პირიქით აღქმულ უნდა იქნას როგორც გონივრული ოპტიმიზმი, რადგან იგი ხსნის და ამართლებს უამრავ რამეს, რომ თითოეული ერის „პიროვნება“ არის იმ ეტაპზე, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება პრეპუბერტატულ ასაკს, ან უფრო მეტად განვითარების შემთვევაში, მოზარდობის პერიოდს. ეს არის ეტაპი, როდესაც ბიჭი ან გოგონა აღწევს თვითაზროვნების საწყის საფეხურს; და მისი ადრეული დემონსტრაციები იღებს სეპარატიული და აგრესიული თვითმტკიცების არაკონტროლირებად და ზედმეტად აქტიურ ფორმას. აღნიშნულ ხედვასთან წინააღმდეგობაში შესაძლოა მოდიოდეს ის გარემოება, რომ ხალხების გარკვეულ რაოდენობას გააჩნია შესანიშნავი წარსული მნიშვნელოვანი კულტურული მიღწევებით. ზემოთ ხსენებულზე ჩვენ გიპუსუხებდით, რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს არა ზოგადად ხალხთან, არამედ ერებთან, რომლებიც აწმყოში არსებობენ, რომელთა ფორმირება არის შედარებით ახალი. უფრო მეტიც, გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ხალხს შეუძლია შექმნას ხელოვნებისა და ლიტერატურის არაჩვეულებრივი ნაშრომები რამდენიმე გამორჩეული ინდივიდის მიერ, ისევე როგორც რამდენიმე ხელოვანს შეუძლია შექმნას შესანიშნავი ნაშრომები ცხოვრების ადრეულ წლებში და ამავე დროს დარჩნენ ბავშვებად ან მოზარდებად მთელი თავისი ცხოვრების მანძლზე, რეალურად მომწიფებული „პიროვნების“ ჩამოყალიბების გარეშე. ხალხების ევოლუცია მიმდინარეობს არა სწორხაზოვნად, არამედ „ციკლის“ გზით, როგორც ისტორიკოსმა ჯი.ბი. ვიკომ (6) აღნიშნა თავის „ისტორიული განმეორებების“ თეორიაში, დიდი ხნით ადრე, შედარებით თანამედროვე მოაზროვნეების ნაშრომებამდე, როგორებიც იყვნენ სპენგლერი (4) და ტოინბი (5). ადამიანებშიც კი, ფსიქოლოგიური და სულიერი ასაკი არ ემთხვევა სხეულის ასაკს. მათ აქვთ აქტიურობისა და უმოქმედობის შესამჩნევი მონაცვლეობითი პერიოდები, აჩქარებისა და შენელების ხანები, მოწიფულობის ან დაბერებისა და გამოცოცხლების დროები. გოეთეს ცხოვრება წარმოადგენს აღნიშნულის ტიპიურ მაგალითს. მას ჰქონდა ციკლური განვითარება საოცარი განახლებების განმეორებითი პერიოდებით. 74 წლის ასაკში, მას შეუყვარდა 19 წლის გოგონა, ულრიკა ფონ ლევეცოუ და მან ამ უკანასკნელისთვის დაწერა თავისი ერთ-ერთი ყველაზე მეტად ინსპირირებული პოემა, რომელიც სავსეა თითქმის მოზარდი გმირის სენტიმენტებით. გარდა აღიშნულისა, დღეისათვის თითოეული ერის კონკრეტული ციკლი იმყოფება უფრო დიდ ციკლთან სუბორდინაციაში, რომელიც მთელ პლანეტას მოიცავს. ამ ციკლში ნაჩვენებია ხანის დასასრული და ახალი დროის დასაწყისი. მაშასადამე, იგი მოიცავს მთელი კაცობრიობის ფსიქოლოგიურ განახლებას, რომელსაც თან სდევს უმარტივესი, პრიმიტიული და ველური ძალების ამოფრქვევა. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი (დაკავშირებული პირველთან, რომელიც ახლა იქნა განხილული) არის ის გარემოება, რომ ერის ფსიქოლოგიური ცხოვრება დიდწილად შეესაბამება ინდივიდების არაცნობიერ სამყაროს. არაცნობიერი ფსიქოლოგიური ქმედებების თანამედროვე კვლევამ დაასკვნა, რომ ისინი უმეტესწილად არის ინსტინქტური, ემოციური და წარმოსახვითი. მათზე მარტივად ხდება გავლენის მოხდენა ვარაუდით და ხშირად დომინირებულია კოლექტიური არაცნობიერით, მართული მემკვიდრეობითი „სურათებით“ ან არქეტიპებით, როგორც იუნგი უწოდებდა მათ. ყველა ხალხის ფსიქოლოგიური ცხოვრების ჭეშმარიტი და ობიექტური კვლევა მიუთითებს იმაზე, რომ იგი დომინირებულია ერთი და იგივე ტიპის მახასიათებლებით. ხალხში, ინდივიდის ცნობიერი ნაწილი შეესაბამება უმცირესობას, რომელიც დაკომპლექტებულია მოაზროვნებიით (ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები, ფსიქოლოგები, სოციოლოგები და სხვა მეცნიერები), რომლებიც ცდილობენ ერის თვითცნობიერების განვითარებას, მისი წარსულის ინტერპრეტირებას, აწმყოს შეფასებას და მომავალზე მითითებას. მაგრამ ასეთი ტიპის უმცირესობა არის უფრო მეტად კვლევისა და დისკუსიის, ვიდრე წმინდა დასკვნებისა და განსაზღვრული ქმედების ეტაპზე. ისინი, რომელნიც მიეკუთვნებიან ამ ჯგუფს, განსხვავებული აზრები აქვთ ერთმანეთისგან და შესაბამისად, მათი გავლენა ერის ცხოვრებაზე არის ლიმიტირებული ან არასტაბილური. „მე“ , „სული“, რეალური სულიერი ცენტრი ერშიც და ინდივიდშიც არის სუპერცნობიერი. იგი არსებობს, მაგრამ არსებობს სივრცეში ან იმ დონეზე, რომელიც ჩვეულებრივ არის ადამიანური ცნობიერების ფარგლებს გარეთ. მისი რეალურობა მჟღავნდება თავისი მანიფესტაციით, რომელიც ჩვეულებრივ თავს იჩენს განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მაგრამ ის არის მკაფიო, ძლიერი და ისეთი განსხვავებული ნიშან-თვისებების მატარებელი, რომ აშკარაა ასეთი მაღალი წარმომავლობის უტყუარი მტკიცებულება. ადამიანებში, ეს განსაკუთრებულად დემონისტრირებულია გენიოსებით, ზებუნებრივი შესაძლებლობების მქონე ადამიანებით, წმინდა ადამიანებით და გმირებით, რომლებშიც ჩვენ ვხედავთ მხოლოდ „რაღაც სხვას“, რითიც ისინი განსხვავდებიან ჩვეულებრივი ინდივიდებისგან. ეს ხდება ასევე იმ დროს, როდესაც ასეთი ადამიანები ინსპირირებას პოულობენ არა მხოლოდ თავის მე-ში, არამედ ერის სულში, რომელიც მათ იყენებს როგორც თავის ინსტრუმენტსა და წარმომადგენელს, თავისი თავის წარმოსაჩენად და თავისი ჯგუფური მიზნის მისაღწევად. ასეთი სახის ინსპირაციის ან „დაჩრდილვის“ მაგალითებად გამოდგება მოსე, დანტე, ჟანა დ’არკი და ლინკოლნი.


მიეცი შეკვეთა და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!