+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

სარეკლამო დიზაინი, ლოგოების შექმნასარეკლამო ბანერების, სტიკერების, ბუკლეტების და სხვა დიზაინის შექმნა, ლოგოების შექმნა. შესრულების ვადა 2-10 დღე (დამოკიდებულია სამუშაოს მოცულობაზე).

7 ივლისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!