+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ვიდეოს დაჭრა, ამოჭრა, რენდერი.


სხვა

2 დღე

10 ლარი


უმოკლეს დროში ვიდეოს ამოჭრა, დაჭრა, ფილტრის დადება, მაღალ ხარისხში რენდერი და რაც მთავარია ხარისხიანად. საჭიროა გარკვეული დონის ინფორმაცია რა გინდათ რომ გავაკეთო. ანაზღაურება ეტაპობრივად მოხდება.

4 ივლისი, 15:10

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!