+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ვებ-საიტების დამზადება


ვებ-საიტები და SEO

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


შემიძლია საიტების დამზადება , დროს ასე ვერ განსაზღვრავ გააჩნია რა სირთულის იქნება საიტი რომელსაც ავიღებ    საიტი იქნება ადაპტირებული  და ფასზეც შევთანხმდებით . ხოლო რაც მე დამჭირდება იქნება  სტრუქტურა საიტის   სურათები და ინფორმაცია .

1 ივლისი, 2019

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!