+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი/ქობულეთი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ინგლისურიდან თარგმნა


სხვა

1 დღე

10 ლარი


ვარ ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი, ვთარმგნი ნებისმიერი ნებისმიერი სირთულის ტექსტს ინგლიაურიდან ქართულად.
მაქსიმალურად იაფად და სწრაფად.

29 ივნისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!