+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

სასურველი ვიდეოს, ედითი, დაჭრა, ამოჭრა, დარენდერება.


სხვა

2 დღე

15 ლარი


მომსახურეობაში შედის: ვიდეოს დაჭრა, ამოჭრა, ფილტრის დადება, დარენდერება მაღალ ხარისხში.
შესრულების დრო და თანხა დამოკიდებულია სამუშაოს სირთულეზე. შესრულებული სამუშაო აუცილებლად იქნება მაღალი ხარისხის. შესასრულებლად მჭირდება თვითონ ვიდეო, ზუსტი გეგმა რა და როგორ გსურთ რომ გავაკეთო.
თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, ნაწილი წინასწარ, ნაწილი დასრულების შემდგომ.

28 ივნისი, 15:30

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!