+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თარგმნა ინგლისურ და რუსულ ენებზე


ტექსტები

3 დღე

200 ლარი


ტექსტების თარგმნა ინგლისურიდან და რუსულიდან ქართულ ენაზე და პირიქით. 
მომსახურების ხანგრძლივობა და ანაზღაურება დამოკიდებული იქნება ტექსტის შინაარსსა და ოდენობაზე. 
ტექსტების შინაარსი შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახის (ტექნიკური 
 ა ნ სამედიცინო ლიტერატურა, ოფიციალური დოკუმენტები, მხატვრული ლიტერატურა,  და სხვ) 
ანაზღაურება ანგარიშზე თანხის დარიცხვით.

24 ივნისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!