+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თარგმნა ინგლისურ და რუსულ ენებზე


ტექსტები

3 დღე

200 ლარი


ტექსტების თარგმნა ინგლისურიდან და რუსულიდან ქართულ ენაზე და პირიქით. 
მომსახურების ხანგრძლივობა და ანაზღაურება დამოკიდებული იქნება ტექსტის შინაარსსა და ოდენობაზე. 
ტექსტების შინაარსი შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახის (ტექნიკური 
 ა ნ სამედიცინო ლიტერატურა, ოფიციალური დოკუმენტები, მხატვრული ლიტერატურა,  და სხვ) 
ანაზღაურება ანგარიშზე თანხის დარიცხვით.

24 ივნისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!