+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე შემსრულებელი ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი მომსახურება შერჩეული ვარიანტებიდან. მიეცი შეკვეთა, გადაიხადე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თარგმნა ინგლისურ და რუსულ ენებზე


ტექსტები

3 დღე

200 ლარი


ტექსტების თარგმნა ინგლისურიდან და რუსულიდან ქართულ ენაზე და პირიქით. 
მომსახურების ხანგრძლივობა და ანაზღაურება დამოკიდებული იქნება ტექსტის შინაარსსა და ოდენობაზე. 
ტექსტების შინაარსი შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახის (ტექნიკური 
 ა ნ სამედიცინო ლიტერატურა, ოფიციალური დოკუმენტები, მხატვრული ლიტერატურა,  და სხვ) 
ანაზღაურება ანგარიშზე თანხის დარიცხვით.

24 ივნისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!