+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თელავი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

გავაკეთებ პრეზენტაცის ნებისმიერ თემაზე


ტექსტები

1 დღე

1 ლარი


მოგესალმებით ავაწყობ პრეზენტაციას ნებისმიერ თემაზე დაახლოებით ერთ საათში გააჩნია თემას. ფასი შეთანხმებით

20 ივნისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!