+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

tbilisi

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

სტატიების წერა ნებისმიერ თემაზე, ნაშრომების რედაქტირება- კორექტირება.


სხვა

განუსაზღვრელი

200 ლარი


ვარ ფილოლოგი, დავწერ ნებისმიერი  სახის და მოცულობის სტატიას სხვადასხვა თემაზე. ასევე შემიძლია  ტექსტების რედაქტირება, სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების დადგენილი წესების  მიხედვით გასწორება.

14 ივნისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!