+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ტექსტის აკრეფა, კორექტირება, თარგმანი...


ტექსტები

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


შემიძლია ტექსტის აკრეფა, მისი გრამატიკულად გასწორება, ნებისმიერი თემატიკის ტექსტის თარგმნა ინგლისური ენიდან ქართულ ენაზე. ასევე შემიძლია სტატიების წერა სხვადასხვა თემებზე როგორც ქართულად, ისე ინგლისურად.   მოგემსახურებით შეძლებისდაგვარად მცირე დროსა და ფასში.

13 ივნისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!