+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

როგორც აიტი ასევე ბიზნეს პროექტი მართვა


ბიზნესი და მარკეტინგი

განუსაზღვრელი

1000 ლარი


ნებისმიერი როგორც აიტი ასევე ბიზნეს პროექტის მართვა, დავალების დაწერა, ბიზნეს გეგმის შედგენა. დვალევიდან გამომდინარე ვადა შესაძლებელია იყოს მინ 10 დღეს ანაზღაურებას სამუშაოა დასრულებია შემდეგ

31 მაისი, 14:13

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!