+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

Tbilisi

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ვთარგმნი ტექსტებს რუსულად


ტექსტები

6 დღე

40 ლარი


ვთარგმნი ნებისმიერი სახის ტექსტებს რუსულად.
ქართულიდან რუსულზე
და რუსული ენოდან ქართულ ენაზე.
სამუშაოს შევასრულებ 6 დღეში.
ნამუშევარს კი გზავნი ტექსტური შეტყობინების სახით, რომელიმე სოციალურ ქსელში.
თანხა შეადგენს 40 ლარს და მისი მოწოდება მოხერხდება საბანკო ანგარიშზე, ბარათზე დარიცხვით.

27 მაისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!