+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადმოგესალმებით, გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას საკუთარი პროგრამით დისტანციურად

მომსახურებაში შედის:

1.პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგება,

2 ბუღალტრული დოკუმენტაციის დამუშავება და დაარქივება

3.თანხების მოძრაობის კონტროლი

4.დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების/ანგარიშგების კონტროლი

5.საგადასახადო თვიური და წლიური დეკლარაციებისა და სხვა ანგარიშგებების შედგენა/წარდგენა.

6. საპენსიო დეკლარაციის მომზადება/წარდგენა

7.სხვა ბუღალტრული საქმიანობები კომპანიის საჭიროებიდან გამომდინარე

  მაქვს საკუთარი,ლიცენზირებული საბუღალტრო პროგრამა Oris (რაც დამატებით 
ხარჯებს აგარიდებთ თავიდან)

15 მაისი, 2019 | 24 დეკემბერი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!