+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე შემსრულებელი ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი მომსახურება შერჩეული ვარიანტებიდან. მიეცი შეკვეთა, გადაიხადე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადმოგესალმებით, გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას საკუთარი პროგრამით დისტანციურად

მომსახურებაში შედის:

1.პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგება,

2 ბუღალტრული დოკუმენტაციის დამუშავება და დაარქივება

3.თანხების მოძრაობის კონტროლი

4.დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების/ანგარიშგების კონტროლი

5.საგადასახადო თვიური და წლიური დეკლარაციებისა და სხვა ანგარიშგებების შედგენა/წარდგენა.

6. საპენსიო დეკლარაციის მომზადება/წარდგენა

7.სხვა ბუღალტრული საქმიანობები კომპანიის საჭიროებიდან გამომდინარე

  მაქვს საკუთარი,ლიცენზირებული საბუღალტრო პროგრამა Oris (რაც დამატებით 
ხარჯებს აგარიდებთ თავიდან)

15 მაისი, 2019 | 24 დეკემბერი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!