+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

გარდაბნის რაიონი სოფ

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

რუსული ტექსტების თარგვნა


სხვა

3 დღე

30 ლარი


შემიძლია რუსული ტექსტების თარგვნა ქართულ ენაზე უმოკლეს დროში, სევე შემიძლია ქართული ტექსტების თარგვნა რუსულ ენაზე.

8 მაისი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!