+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ტექსტების რედაქტირება,სტატიების მომზადება


ტექსტები

1 დღე

1 ლარი


ვარ თსუს მაგისტრი,მიმუშავია სტუდენტური ჟურნალის თემებზე და სხვადასხვა პროექტებზე.გთავაზობთ ტექსტის რედაქტირება ქართულ ენაზე სწორი გრამატიკით და თანამედროვე სამეტყველო ენაზე. ანაზღაურება დამოკიდებულია ტექსტის ზომაზე.

18 აპრილი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!