+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

გორი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ტექსტის თარგმნა ქართულიდან ინგლისურად და ინგლისურიდან ქართულად, ასევე, რუსულიდან.


სხვა

3 დღე

10 ლარი


შემიძლია თარგმნა თავისუფლად ინგლისურიდან. 1 გვერდის ფასი (10-15 ლარი) გააჩნია სირთულეს. გადახდა პირად ანგარიშზე

8 აპრილი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!