+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ლოგო დიზაინის შექმნალოგო დიზაინის დამკვეთზე მორგება, მისი სტილის შემუშავებული და დახვეწილი დიზაინი შექმნა. 

თქვენთვის დიზანის ვქმნით ჩვენ!

თანხს გადარიცხვა მოხდება კარტაზე. 

დამატებითი ინფორმაცისათვის დაგვკავშირდით:

ფბ მისამართი - WWW.FB.COM/TidocciDesing
 ტელეფონი - (+955) 571 160 483

3 აპრილი, 2019

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!