+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ვიდეო რგოლის მონტაჟი


სხვა

10 დღე

100 ლარი


მოკლე ვიდეო რგოლის მონტაჟი. სირთულის მიხედვით ფასი შეიძლება სხვადვასხვა იყოს. ასევე შესრულების დროც. ფასი იწყება 100 ლარიდან.
გთავაგზობთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას. მონტაჟისთვის ვიყენებ შემდეგ პროგრამებს: Adobe Premier, Adobe After effects, Adobe Audition და Adobe Photoshop.

2 აპრილი, 2019

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!