+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

გააკეთე შეთავაზება ახლავე!

შეთავაზე დამკვეთს მოცემული დავალების შესრულება ახლავე და გამარჯვების შემთხვევაში შეასრულე დაკისრებული სამუშაო და მიიღე დათქმული ანაზღაურება სახლიდან გუსვლელად!

შეთავაზების გაკეთება

ქ.თელავი

შეფასებები: 0 0

შეთავაზების გაკეთება

შესაბამისობაზე აკრედიტაცია


სხვა

ამოიწურა

შეთანხმებით


მესაჭიროება საკ 1.8:2012 - ინსპექტირების ორგანოების სსტ ისო/იეკ 1720:2012/2013-თან შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება, განაცხადის და 1720:2012/2013 სტანდარტის ამსახველი კითხვარი-ანგარიშის შევსება.

5 მაისი, 2016 | 5 მაისი, 2016

პრაქტიკული მაგალითები:

შეთავაზების გაკეთება

შეთავაზებები:

ნატალია ღონღაძე6 მაისი, 2016

ბიზნეს-გეგმა არ გამაკეთებინეთ მაგრამ ეს ხომ ჩემი სფეროა :)


დავალების ვადა ამოიწურა!ამ დავალების ვადა ამოიწურა, შეგიძლია მოძებნო სხვა მსგავსი დავალებები