+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ქ.თელავი

შეფასებები: 0 0

შეთავაზების გაკეთება

შესაბამისობაზე აკრედიტაცია


სხვა

ამოიწურა

შეთანხმებით


მესაჭიროება საკ 1.8:2012 - ინსპექტირების ორგანოების სსტ ისო/იეკ 1720:2012/2013-თან შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება, განაცხადის და 1720:2012/2013 სტანდარტის ამსახველი კითხვარი-ანგარიშის შევსება.

5 მაისი, 2016 | 5 მაისი, 2016

პრაქტიკული მაგალითები:

შეთავაზების გაკეთება

შეთავაზებები:

ნატალია ღონღაძე6 მაისი, 2016

ბიზნეს-გეგმა არ გამაკეთებინეთ მაგრამ ეს ხომ ჩემი სფეროა :)


დავალების ვადა ამოიწურა!ამ დავალების ვადა ამოიწურა, შეგიძლია მოძებნო სხვა მსგავსი დავალებები