+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ლოგოს დიზაინი და ვიზუალური სტილი


დიზაინი და გრაფიკა

5 დღე

შეთანხმებით


მომსახურების დასახლება: ლოგოს დიზაინის და კორპორატიული ვიზუალური სტილის შექმნა
მომსახურების გაწევის საორიენტაციო ვადა: 5-10 დღე
მომსახურების ხარისხი: თანამედროვე ტრენდების და გრაფიკული დიზაინის პრინციპების დაცვით შექმნილი მაღალი ხარსხის დიზაინი.
მომსახურების გაწევის წინაპირობა: კრეატიული ბრიფი (ტექნიკური დავალება)
ანაზღაურება: საბანკო ელექტრონული გადარიცხვა

18 მარტი, 2019

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!