+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ლოგოს დიზაინი და ვიზუალური სტილი


დიზაინი და გრაფიკა

5 დღე

შეთანხმებით


მომსახურების დასახლება: ლოგოს დიზაინის და კორპორატიული ვიზუალური სტილის შექმნა
მომსახურების გაწევის საორიენტაციო ვადა: 5-10 დღე
მომსახურების ხარისხი: თანამედროვე ტრენდების და გრაფიკული დიზაინის პრინციპების დაცვით შექმნილი მაღალი ხარსხის დიზაინი.
მომსახურების გაწევის წინაპირობა: კრეატიული ბრიფი (ტექნიკური დავალება)
ანაზღაურება: საბანკო ელექტრონული გადარიცხვა

18 მარტი, 11:28

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!