+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ბიზნეს იდეის მოძებნა დაინტერესებული პირის ინტერესებიდან გამომდინარემომხმარებელზე და დაინტერესებულ პირზე მორგებული ბიზნეს იდეის მოძებნა.სრული გეგმის ჩამოწერა და შესაბამისად დამუშავება.როგორც მცირე ასევე საშუალო ბიზნეს იდეის მოძიება.ანაზღაურება სირთულის მიხედვით

17 მარტი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!