+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ბიზნეს იდეის მოძებნა დაინტერესებული პირის ინტერესებიდან გამომდინარემომხმარებელზე და დაინტერესებულ პირზე მორგებული ბიზნეს იდეის მოძებნა.სრული გეგმის ჩამოწერა და შესაბამისად დამუშავება.როგორც მცირე ასევე საშუალო ბიზნეს იდეის მოძიება.ანაზღაურება სირთულის მიხედვით

17 მარტი, 18:11

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!