+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე შემსრულებელი ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი მომსახურება შერჩეული ვარიანტებიდან. მიეცი შეკვეთა, გადაიხადე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

იურიდიული მომსახურებაშევადგენ ნებისმიერი ტიპისა და სირთულის ხელშეკრულებას ინგლისურ და ქართულ ენებზე ასევე შევაფასებ, დავარედაქტირებ, გაგიწევთ კონსულტაციას და ადვოკატირებას სასამართლოში, საჯარო რეესტრში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და სხვა საჯარო თუ კერძო დაწესებულებებში. იურიდიულ დახმარებას გაგიწევთ სარჩელისა თუ შესაგებლის შედგენისას ასევე ნებისმიერი იურიდიული სახის დოკუმენტის შედგენისას. 
ანაზღაურება დამოკიდებულია სერვისის სახეობაზე, დროსა და სირთულეზე. მომსახურების ხარისხი უზრუნველყოფილია.

28 თებერვალი, 04:50

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!