+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

იურიდიული მომსახურებაშევადგენ ნებისმიერი ტიპისა და სირთულის ხელშეკრულებას ინგლისურ და ქართულ ენებზე ასევე შევაფასებ, დავარედაქტირებ, გაგიწევთ კონსულტაციას და ადვოკატირებას სასამართლოში, საჯარო რეესტრში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და სხვა საჯარო თუ კერძო დაწესებულებებში. იურიდიულ დახმარებას გაგიწევთ სარჩელისა თუ შესაგებლის შედგენისას ასევე ნებისმიერი იურიდიული სახის დოკუმენტის შედგენისას. 
ანაზღაურება დამოკიდებულია სერვისის სახეობაზე, დროსა და სირთულეზე. მომსახურების ხარისხი უზრუნველყოფილია.

28 თებერვალი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!