+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

batumi

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ლოგოების, flyer-ების დამზადება. ნებისმიერი რაიმეს პიარი. ეს იქნება ბიზნესი თუ სხვადასხვა დაწესებულშემიძლია ლოგოების და flyer-ების დამზადება. დამზადების დრო 1-2 დღე. მაღალი ხარისხით. ფულის ნებისმიერ ადგილზე ჩარიცხვით ან შეხვედრით. დეტალებზე პირადში

25 თებერვალი, 2019

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!