+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

რუსთავი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

Excel-ში მუშაობა (ფუნქციებით)


სერვისები და მომსახურება

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


Excel ში ცხრილების შედგენა, დამუშავება და ანალიტიკა ფორმულების გამოყენებით. სამუშაოს ღირებულება და დრო დამოკიდებული იქნება დავალების მოცულობაზე და სირთულეზე.

13 აპრილი, 2016 | 13 აპრილი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!