+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

samtredia

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

დავამუშავებ თქვენს შოტოებსა და ვიდეოებს ვაკეთებ ლოგოებს და სარეკლამო ბანერებსა თუ ფლაერებს აგავაკეთებ ლოგოებს და სარეკლამო ფლაერებს თქვენი ბიზნესისათვის გარდა ფოტო მომსახურებისა ვაკეთებ სარეკლამო ვიდეო რგოლებს.

სამუშაოს შესრულების ვადა განისაზღვრება სამუშაოს სირთულიდან

23 თებერვალი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!