+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

გააკეთე შეთავაზება ახლავე!

შეთავაზე დამკვეთს მოცემული დავალების შესრულება ახლავე და გამარჯვების შემთხვევაში შეასრულე დაკისრებული სამუშაო და მიიღე დათქმული ანაზღაურება სახლიდან გუსვლელად!

შეთავაზების გაკეთება

ქ. თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეთავაზების გაკეთება

ვეძებ პარტნიორს ან სპონსორს ბიზნესში


ბიზნესი და მარკეტინგი

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


მაქვს თბილისში რეგისტრორებული მოსწავლეთა გადასამზადებელი სკოლა(ცენტრი), პარტნიორის გასვლის გამო სკოლის მუშაობა დროებით შეჩერებულია. 
ვეძებ პარტნიორს ან სპონსორს იმისათვის, რომ აღნიშნული სკოლა კვლავ ძველი ინტენსივობით ამუშავდეს. 
სკოლა რეკლამირებულია. 
ახალი პერტნიორის მოვალეობა იქნება სკოლის უზრუნველყოფა ფართით და ერთჯერადი ხარჯის გაღება სასკოლო ინვენტარის შეძენის მიზნით. 
ახალი პარტნიორის მონაწილეობა ყოველდღიურ საქმიანობაში სავალდებულო არ არის, 
შესაძლო მსურველს ვთავაზობ მთლიანი შემოსავლის 24%-ს საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით ან გარკვეულ წილს წმინდა მოგებიდან რომელიც დადგინდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით.

10 აპრილი, 2016

შეთავაზების გაკეთება

შეთავაზებები:

დიმა აბსანძე29 იანვარი, 2018

გამარჯობა დაწვრილებით ინფორმაციისთვის დამიკავსირფით... 571 05 58 63


გააკეთე შეთავაზება და შეასრულე დაკისრებული სამუშაო!