+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

კომპიუტერული მომსახურება


სერვისები და მომსახურება

2 დღე

შეთანხმებით


გაგიწევთ ნებისმიერი სახის კომპიუტერულ მომსახურებას: ტესტების აკრეფა/რედაქტირება/ფორმატირება, თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად, სხვადასხვა სახის დოკუმენტების მომზადება Word-ში და  Excel-ში, პრეზენტაციების მომზადება მოწოდებული მასალის მიხედვით.

14 თებერვალი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!