+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

რუსთავი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

კრეატიული თანამშრომლობა ხელოვნების, პიარის,ან სხვა დისციპლინების დარგში.


სხვა

2 დღე

100 ლარი


ნებისმიერი პრეზენტაცია,რაც დაკავშირებულია სახელოვნებო სფეროს,ლიტერატურასა და ისტორიასთან.
ტექსტის,ელ-ვერსიების ბეჭვდა,გაფორმება,დიზაინი.(ამოღება,ჩამატება,რედაქტირება,სტილისტურად გასწორება,პუნქტუაცია)
აუდიტორიაზე მორგებული,საინტერესო იდეები.

11 თებერვალი, 18:07

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!