+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ხაშური

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

იურიდიული მომსახურება და კონსულტაციაუმაღლეს დონეზე გავუწევ იურიდიულ მომსახურებას და კონსულტაციას, იურიდიული კონსულტაციიდან იურიდიული დოკუმენტების შედგენამდე (წესდება, ხელშეკრულებები, დებულებები). ნამდვილად კმაყოფილი დარჩებით ჩემი ნამუშავერით, შემიძლია დამკვეთან შეხვედრაც.
თანხა ჩაირიცხება ჩემ საბანკო ანგარიშზე, ნაწილი სამუშაოს დაწყებამდე და დანარჩენი სამუშაოს დასრულების შემდეგ., დოკუმენტების შედგენა 300 ლარიდან ზევით გააჩნია დოკუმენტების რაოდენობას, 
კონსულტაცია 30 ლარიდან

9 აპრილი, 2016 | 9 აპრილი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!