+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე შემსრულებელი ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი მომსახურება შერჩეული ვარიანტებიდან. მიეცი შეკვეთა, გადაიხადე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!

Akhmeta

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თემების და ესეების წერა, შესწორება.


სხვა

განუსაზღვრელი

5 ლარი


ნებისმიერ საკითხზე თემის ან ესეს დაწერა. ასევე უკვე დაწერილის შესწორება.
ანაზღაურება განისაზღვრება დავალების სირთულის მიხედვით.

10 თებერვალი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!