+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

Akhmeta

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თემების და ესეების წერა, შესწორება.


სხვა

განუსაზღვრელი

5 ლარი


ნებისმიერ საკითხზე თემის ან ესეს დაწერა. ასევე უკვე დაწერილის შესწორება.
ანაზღაურება განისაზღვრება დავალების სირთულის მიხედვით.

10 თებერვალი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

საშკა ცხოვრებაშვილი26 იანვარი, 12:32

მსურს შეკვეთა


მიეცი შეკვეთა და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!