+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

Akhmeta

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ტექსტის აკრეფა და შესწორება.


სხვა

განუსაზღვრელი

5 ლარი


#ტექსტის აკრეფა და შესწორება.
#მომსახურების საფასური განისაზღვრება დავალების სირთულის მიხედვით.
# ანგარიშწორება საქართველოს ბანკის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით.

10 თებერვალი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!