+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

Akhmeta

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

პრეზენტაციის გაკეთება


სხვა

განუსაზღვრელი

5 ლარი


#ხარისხიანი და ეფექტური პრეზენტაციის დამზადება.
Power point presentation - ის გამოყენებით.
#1 დღიდან  5 დღემდე ვადაში.
#დეტალების შეთანხმება ელექტრონული ფოსტის ან  ფეისბუქის მეშვეობით.
# ანგარიშწორება საქართველოს  ბანკის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით.

10 თებერვალი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!