+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

რეკლამა სოციალურ ქსელებში


ვებ-საიტები და SEO

2 დღე

100 ლარი


რეკლამის შექმნა და გაშვება სხვადასხვა სოციალურ ქსელში, ბიზნეს გვერდის შექმნა, სარეკლამო ვიდეოს ჩაწერა. 

აუდიტორიის შერჩევა, რეკლამების სტატისტიკური ანანალიზი, კლიენტების მოზიდვის სტრატეგიის შექმნა.

7 თებერვალი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!