+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ფოტოს დამუშავება, ვიდეო ედიტინგი და სხვაშემიძლია ფოტოების დამოტანჟება, გასუფთავება პროფეისონალურ დონეზე, ვიდეოს დამონტაჟება: სხვადასხვა ინტროს თუ აუტროს გაკეთება. რაც შეეხება ფასს ის დამოკიდებულია პროექტზე და მის სირთულეზე.

28 იანვარი, 00:53

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!