+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ფოტოშოპი, ვიდეო მონტაჯი, მასტერინგი, საუნდის დამუშავება, ფლაერები, პოსტერებიშემიძლია გრაფიკული დიზაინის შერჩევა, მონტაჯი, ფოტოშოპირება, ვიდეო მონტაჟი, ხმის მონტაჟი, ვებ დიზაინი

სამუშაოს შესრულების დრო განისაზღვრება ხარისხის, მატერიალები ქონის და 
დამკვეთან პირადი კავშირის საფუძველზე

8 იანვარი, 2019

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!