+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ნებისმიერი ზომის, სირთულის, ფორმის და შინაარსის ტექსტების კორექტირება-რედაქტირება


ტექსტები

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


პროფესიით ფილოლოგი ვარ,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი. ბაკალავრიატი დავამთავრე ქართული ფილოლოგიის, ხოლო მაგისტრატურა ლიტერატურათმცდონეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმის მიმართულებით. ოთხი წლის განმავლობაში ვეუფლებოდი ქართულ ენასა და ლიტერატურას, გრამატიკის საფუძვლებს, ენათმეცნიერებას, ქართულ მწერლობას, ქართული ლიტერატურის ისტორიას, ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებულ ინტერდისციპლინურ და კომპლექსურ საკითხებს. სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის განმავლობაში ვეცნობოდი მე-20 საუკუნის ძირითად ლიტერატურულ მიმდინარეობებს, თანამედროვე ლიტერატურული პროცესების თეორიული საფუძვლების და მიზნების სისტემატიზაციას, მხატვრული ტექსტების სტრუქტურის მრავალმხრივ ანალიზს, რედაქტირებასა და საგამომცემლო საქმესთან დაკავშირებულ თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიმართულებით არჩეული დოქტორანტურა კი მიღებული ცოდნის სინთეზირებაში, ახალი მეთოდიკური ცოდნის დაუფლებაში, ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლასა და მისი პრაქტიკული თვალსაზრისით გამოყენებაში მეხმარება.

რედაქტორად მუშაობის გამოცდილება მივიღე, როგორც მონიტორინგის სააგენტოში, ასევე - სახალხო დამცველის აპარატში მოღვაწეობის  პერიოდში. სააგენტოში მუშაობისას მიწევდა მოხსენებითი ბარათების, პრეს-რელიზების, კონფერენციისა და პრეს –კონფერენციისთვის საჭირო ტექსტების მომზადება-რედაქტირება, ვებ – გვერდზე განსათავსებელი ინფორმაციის მომზადება - რედაქტირება, ხოლო სახალხო დამცველის აპარატში მოღვაწეობისას მევალებოდა  წერილების, პრეს-რელიზების და ყოველწლიური ანგარიშების, იურიდიული დოკუმენტების და ნათარგმნი მასალის კორექტირება-რედაქტირება. მონიტორინგის სააგენტოში მუშაობის პერიოდში მივიღე საინფორმაციო, სპეციფიკური  ხასიათის ტექსტების რედაქტირების, სახალხო დამცველის აპარატში მოღვაწეობისას - იურიდიული ტექსტების, ხოლო კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან (cenn) თანამშრომლობის პერიოდში, ტურიზმთან დაკავშირებული ტექსტების რედაქტირების გამოცდილება. (პროფესიიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტში მიხდებოდა სამეცნიერო და მხატვრული ტექსტების რედაქტირება). 

ამდენად, შემიძლია ნებისმიერი სტილის, ნებისმიერი შინაარსის და მოცულობის ტექსტების კორექტირება-რედაქტირება. შემიძლია სტატიების, წერილების ან სხვა სახის დოკუმენტების მომზადება და, ასევე, ინგლისურიდან და რუსულიდან ქართულ ენაზე გადათარგმნა.

20 დეკემბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!