+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

მათემატიკური პრობლემების გადაწყვეტა


სხვა

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


შემიძლია მათემატიკური პრობლემის გადაწყვეტა. სამუშაოს შესრულების ხანგძლივობა დამოკიდებულია ამოცანის სირთულეზე. ფასი შეთანხმებით!
შემიძლია ამონახსნის პრეზენტაცია სხვასხვადასხვა ფორმატში.

12 დეკემბერი, 2018

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!