+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ყველაფერი, რასაც ჭირდება ისეთი ბუნებრივი პოტენციალი, როგორიცაა მისი უდიდებულესობა "კრეატივი


ბიზნესი და მარკეტინგი

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


1) საიტის კოპირაიტინგი; დიზაინის, დესკრიპტორის, სავაჭრო შეთავაზების და ყველა დანარჩენი ფენის ანალიზი-ოპტიმიზება.
2) საკომუნიკაციო(სოციალური)არხების ეფექტურობის ხარისხის დადგენა-ოპტიმიზება.
3) სარეკლამო რგოლის ანალიზი, დადებითი და უარყოფითი მხარეების დადგენა-ოპტიმიზება.
4) ბრენდის ცნობადობის ასამაღლებელი, სწორი პოზიციონირების მოხდენისა და მომხმარებელთა მოსაზიდი სამუშაოების შესრულება.
5) ბრენდის ლოგოსა და სახელწოდების შექმნა.
6) ნებისმიერი კრეატიული საქმიანობის შესრულება.

25 ნოემბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!