+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

ქ.დუშეთი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

პროექტირება; სამოქალაქო და საწარმოო შენობა-ნაგებობები, საინჟინრო ქსელები,ნებისმიერი სირთულის და დანიშნულების  შენობა-ნაგებობები; სახელშეკრულებო  ანაზღაურებით, ხელშეკრულებას მე მივაწვდი,

19 ნოემბერი, 2018

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!