+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

პოლიტიკის ანალიზის დოკუმენტი


სხვა

14 დღე

200 ლარი


შემიძლია დავწერო პოლიტიკის ანალიზის დოკუმენტი, ეს არის საკმაოდ ახალი ტენდენცია. ვსწავლობ საჯარო მმართველობაზე ამიტომ ეს არ წარმოადგენს ჩემთვის პრობლემას. დაწერილი მაქვს ერთი დოკუმნეტი უკვე ჰაერის დაბინძურების პრობლემაზე და ვმუშაობ შემდეგზე. შემიძლია დავწერო ნებისპიერ პრობლემურ საკითხზე. ეს არის სასწავლო დოკუმენტი სადაც არის განხილული პრობლემა, კრიტერიუმები, ალტერნატივები და გადაჭრის გზები.

5 ნოემბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!