+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ფლაერების დარიგება (პრომო გოგონა)


სხვა

განუსაზღვრელი

15 ლარი


ვარ მსურველი დაცარიგო ფლაერები , ვარ სკოლის მოსწავლე და მინდაპირადი შემოსავალი ვარ მონდომებული და ვიცი ინგლისური ენა სალაპარაკო დონეზე.(თბილისი)

27 ოქტომბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!