+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

მათემატიკის შესწავლა და მათემატიკური ტესტები


სხვა

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


შემიძლია მათემატიკის ტესტების შედგენა სხვადასხვა კლასებისათვის, სურვილის შემთხვევაში სახალისო ამოცანებიც ასაკის შესაბამისად. ასევე შემიძლია დაგეხმაროთ მათემატიკის (როგორც ზოგადად, ასევე კონკრეტული საკითხების) შესწავლაში. სწავლება აგრეთვე შესაძლებელია ონლაინ.

25 ოქტომბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!