+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

შემიძლია კომპიუტერის გამართვა, გაძლიერება ქსელის გამართვა... ბევრი რამ რაც კომპიუტერს უკავშირდშემიძლია ვიდეოს დამონტაჟება, დისტანციურად ვიდეოს ფორმატის შეცვლა.. ხმის დადება.. ფორმატის ცვლილება, ფოტოშოპში მუშაობა თიმვივერით დახმარება.. ვიდეო ედიტორში სხვადასხვა ვიდეო ფალების დამუშავება... ვიდეოს მოცულობის შემცირება... მრავალი რამ რაც კომპიუტერულ სფეროს უკავშირდება.

20 ოქტომბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!