+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

დავამზადებ ლოგოებს სხვადასვა თემატიკის და შინაარსისდავამზადებ ლოგოს . თვითვევული ლოგო შეიძლება დავამზადო ერთ საათში ან მაქსიმუმ ერთ დღეში ეს განპირობებული იქნება მომხმარებელზე იმისდა მიხედვით თუ,  როგორი იქნება მომხმარებლის მიერ დაკვეთილი ლოგოს ტიპი .
 ანაზღაურების მიღება სამუშაოს შესრულების შემდეგ ანგარიშზე ჩარიცხვით.

12 ოქტომბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!