+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი ექსელში (მარტივი )მოგესალებით, შემიძია გაგიწიოთ დახმარება შემდეგი მიმართულებებით : მონაცემთა ბაზების დამუშავება,  ანალიზი, ვიზუალიზაცია, VBA Macro-ს საშუალებით სხვადასხვა რეპორტების გამარტივება...

10 ოქტომბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!