+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ვებ გვერდების(საიტი) დაწერა(შექმნა).


ვებ-საიტები და SEO

1 დღე

15 ლარი


შემიძლია შევქმნა(დავწერო) საიტი რომელიც იქნება მცირე დიზაინის მქონე მაგ: საინფორმაცი საიტები-ცხოველბზე,ფრინველებზე,სხვადასხვა დაავადებებზე რაზეც თქვენ მეტყვით და შემიძლია მცირედ გავაფორმო ისინი.
მომავალში გაუმჯობესდება

27 სექტემბერი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!