+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

გააკეთე შეთავაზება ახლავე!

შეთავაზე დამკვეთს მოცემული დავალების შესრულება ახლავე და გამარჯვების შემთხვევაში შეასრულე დაკისრებული სამუშაო და მიიღე დათქმული ანაზღაურება სახლიდან გუსვლელად!

შეთავაზების გაკეთება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეთავაზების გაკეთება

გვესაჭიროება დიზაინი, გრაფიკა 3D ფორმატში


დიზაინი და გრაფიკა

ამოიწურა

შეთანხმებით


3 განზომილებიანი გრაფიკა და ანიმაციები, ვიდეო რგოლების დამზადება     აწყობა.
სორიენტაციო ხანგრძლივობა 8 დან 30 წამი დამოკიდებულია სცენარზე და ვიზუალზე.  
ანაზღაურება წამობრივად წამის ღიებულება დამოკიდებულია დავალების სირთულეზე. 
გვაქვს სტაბილური ოფერები

4 სექტემბერი, 2018

პრაქტიკული მაგალითები:

შეთავაზების გაკეთება

შეთავაზებები:

დავალების ვადა ამოიწურა!ამ დავალების ვადა ამოიწურა, შეგიძლია მოძებნო სხვა მსგავსი დავალებები